Úvod

Aktuality

Oznam
23.8.2023

Oznam

Vážení klienti, príbuzní a návštevníci,
v pondelok, t.j. 30.10.2023 je spoločnosťou ZSE nahlásená odstávka elektriny v čase od 6.30 hod. do 20.30 hod. Tomuto bude prispôsobený i chod zariadenia a rovnako návštevné hodiny budú v tento deň obemedzené
z bezpečnostných dôvodov do 16.00 hod.
Všetkým Vám ďakujem za pochopenie a spoluprácu.

Mgr.Barbora Bučková
riatiteľkaZariadenie opatrovateľskej služby Nezábudka v Myjave prijme do pracovného pomeru pracovníka na pracovnú pozíciu staničná sestra. Nástup ihneď, respektíve dohodou. Podrobnosti sa dozviete tu:

https://www.myjava.sk/urad-pre-ludi/volne-miesta-a-vyberove-konania/zariadenie-opatrovatelskej-sluzby-nezabudka-hlada-stanicnu-sestru-286.html?fbclid=IwAR37-el9hQH2q_e5KLPPyo2LRQnAT1RlcBiP40uIbXuSHGP8lCobr2aM0DQDňa 27.9.2023 v stredu sa uskutoční realizácia všetkých aktivít projektu v rámci grantového enviromentálneho programu
,, Zelené oči,,.
Srdečne vás pozývame.


Schválenie projektu „Zelené oči“

Zariadenie opatrovateľskej služby „Nezábudka“ sa zapojilo do výzvy grantového programu Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom „Zelené oči“. Maximálna výška grantu na jeden projekt bola 2 000 eur.
Cieľom grantového programu je podporiť aktivity zamerané na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšiť environmentálne povedomie občanov na území trenčianskeho samosprávneho kraja.
V rámci grantového programu sme boli úspešní a bol nám schválený projekt s názvom „Zelený život v Nezábudke“ vo výške 1453,50 eur.
V rámci projektu sa v parku uskutoční výsadba „zelenej steny“, bude tu umiestnený vyvýšený záhon s bylinkami a pribudnú i domčeky a búdky pre vtáky a hmyzí domček. Súčasťou je i vzdelávacia environmentálna aktivita pod vedením lektora.

Mgr.Barbora Bučková
riaditeľka

„Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.“
Vážení klienti, príbuzní a priatelia,
dňom 15.05.2023 sa ruší povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v našom zariadení,
a to na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 8/2023, zo dňa 12.05.2023.
Na ochranu našich klientov, naďalej odporúčame návštevám prekrytie horných dýchacích ciest, najmä v prípade podozrenia na začínajúce respiračné ochorenie, či výskyt respiračného ochorenia v rodine alebo blízkej komunite. Ďalej žiadame o dôkladnú hygienu/dezinfekciu rúk pri každej návšteve.
S úctou
Mgr. Barbora Bučková
riaditeľkaVážení klienti, rodinní príslušníci,

z dôvodu ukončenia pôsobnosti praktického lekára pre dospelých Dr. Maryny Kirsanovej
v ZOS „NEZÁBUDKA“, Vás chceme informovať, že od 01.05.2023 preberie zdravotnú dokumentáciu jej pacientov MUDr. Peter Mokoš.

S úctou
Mgr. Barbora Bučková
riaditeľka


Oznámenie o zmene cenníka za poskytované sociálne služby

Vážení klienti, platitelia úhrad, rodinní príslušníci,
oznamujeme Vám, že od 01.01.2023 bude v platnosti nový cenník, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke www.zosnezabudka.sk a zároveň tvorí prílohu tohto listu.

V cenníku za poskytované sociálne služby musíme z objektívnych a preukázateľných dôvodov navýšiť úhradu nasledovne:
• Úhrada za ubytovanie o 1,50 € / deň
• Úhradu za upratovanie, dezinfikovanie, údržbu šatstva a bielizne o 1,00 € /deň
• Úhradu za stravnú jednotku o 1,50 € / deň (- obed o 1,00 €, večera o 0,50 € / deň)
Dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby o navýšení úhrad Vám budú vyhotovené a distribuované v priebehu mesiaca december 2022.

Odôvodnenie:
Neustále sa zvyšujúce ceny energií, potravín, PHM ale aj iných komodít nevyhnutných na prevádzku zariadenia sociálnych služieb (čistiace, hygienické, dezinfekčné prípravky a potreby, ochranné pomôcky a iný spotrebný materiál), nás nútia pristúpiť k zvýšeniu úhrad za sociálnu službu v zariadení.
Tento rok sme nemuseli pristúpiť k zmene výšky úhrad, len vďaka výraznej finančnej podpore Mesta Myjava. Vďaka podpore zriaďovateľa sme ustáli tiež jednania so stravovacím zariadením, ktoré avizovalo nárast cien za stravnú jednotku od polovice roka 2022, naposledy sme jednali so stravovacím zariadením v septembri tohto roka, kedy hrozilo navýšenie už od októbra 2022. V súčasnosti je už však situácia neudržateľná a pri súčasnej výške úhrad priam likvidačná.
Neustály nárast nákladov, vyplývajúci zo súčasnej celosvetovej energetickej a ekonomickej krízy nám spôsobuje nemalé problémy a iné riešenie situácie, ako je úprava cenníka za poskytované sociálne služby v zariadení, žiaľ nie je reálne. Napriek tomu sa neustále snažíme hľadať rôzne riešenia danej situácie, zvažujeme alternatívne spôsoby zdrojov energií, avšak takéto riešenia vyžadujú čas a predstavujú zložitú agendu. V tomto mesiaci sme reagovali na projekt ZSE, ktoré vypísali výzvu pre zariadenia sociálnych služieb na inštaláciu fotovoltaických panelov. Rovnako tiež hľadáme alternatívne možnosti a dodávateľov stravy.

V prípade potreby, Vám vysvetlenie podajú pracovníci sociálneho úseku, v kancelárii sociálnych pracovníčok a e-mailom na: socialne@zosnezabudka.sk
Prosím, uprednostnite e-mailovú komunikáciu.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou

Mgr. Barbora Bučková
štatutárny zástupca© 2024 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist