Úvod

Aktuality

17.5.2022

Oznam

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia,


návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka sú od 11.04.2022 bez obmedzení u mobilných prijímateľov sociálnej služby (1.,2.,3. a 5. poschodie).
Na oddelení pre imobilných prijímateľov soc. služby (4. poschodie) sú návštevy povolené každý deň v čase od 9:00 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod.
Zároveň odporúčame, aby sa stretnutia v prípade priaznivého počasia uskutočňovali vonku.
Pri návšteve v zariadení ste povinní mať prekryté dýchacie cesty respirátorom a pri vstupe
do priestorov zariadenia si vydezinfikovať ruky.
Žiadame Vás, aby ste prehodnotili návštevu blízkych v prípade, ak máte akékoľvek známky respiračného ochorenia, nakoľko budete pri vstupe do zariadenia podpisovať čestné prehlásenie.
Pred každou návštevou odporúčame zavolať a informovať sa o aktuálnej situácii v zariadení deň vopred na tel. čísle: 034/6983 600.




S úctou


Mgr. Barbora Bučková
riaditeľka







© 2022 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist