Úvod

Aktuality

16.3.2023

Oznam

Vážení klienti, rodinní príslušníci a priatelia,

na základe Rozhodnutia - Odvolania opatrení RÚVZ Trenčín, zo dňa 15.03.2023,
je zariadenie opäť otvorené. Návštevy v Zariadení opatrovateľskej služby „Nezábudka“ sú
od 16.03.2023 bez obmedzení.

Odporúčaný čas návštev /najmä na oddelení pre imobilných prijímateľov sociálnej služby
(4. poschodie)/ je každý deň v čase od 9:00 do 11:00 hod. a od 14:00 do 17:00 hod.
Pri návšteve v zariadení ste povinní mať prekryté dýchacie cesty respirátorom a pri vstupe
do priestorov zariadenia si vydezinfikovať ruky.
Žiadame Vás, aby ste prehodnotili návštevu blízkych v prípade, ak máte akékoľvek známky respiračného ochorenia.
Pred každou návštevou odporúčame zavolať a informovať sa o aktuálnej situácii v zariadení deň vopred na tel. čísle: 034/6983 600.

S úctou

Mgr. Barbora Bučková
riaditeľkaV Myjave, 21.11.2022

Oznámenie o zmene cenníka za poskytované sociálne služby

Vážení klienti, platitelia úhrad, rodinní príslušníci,
oznamujeme Vám, že od 01.01.2023 bude v platnosti nový cenník, ktorý je zverejnený na našej webovej stránke www.zosnezabudka.sk a zároveň tvorí prílohu tohto listu.

V cenníku za poskytované sociálne služby musíme z objektívnych a preukázateľných dôvodov navýšiť úhradu nasledovne:
• Úhrada za ubytovanie o 1,50 € / deň
• Úhradu za upratovanie, dezinfikovanie, údržbu šatstva a bielizne o 1,00 € /deň
• Úhradu za stravnú jednotku o 1,50 € / deň (- obed o 1,00 €, večera o 0,50 € / deň)
Dodatky k zmluvám o poskytovaní sociálnej služby o navýšení úhrad Vám budú vyhotovené a distribuované v priebehu mesiaca december 2022.

Odôvodnenie:
Neustále sa zvyšujúce ceny energií, potravín, PHM ale aj iných komodít nevyhnutných na prevádzku zariadenia sociálnych služieb (čistiace, hygienické, dezinfekčné prípravky a potreby, ochranné pomôcky a iný spotrebný materiál), nás nútia pristúpiť k zvýšeniu úhrad za sociálnu službu v zariadení.
Tento rok sme nemuseli pristúpiť k zmene výšky úhrad, len vďaka výraznej finančnej podpore Mesta Myjava. Vďaka podpore zriaďovateľa sme ustáli tiež jednania so stravovacím zariadením, ktoré avizovalo nárast cien za stravnú jednotku od polovice roka 2022, naposledy sme jednali so stravovacím zariadením v septembri tohto roka, kedy hrozilo navýšenie už od októbra 2022. V súčasnosti je už však situácia neudržateľná a pri súčasnej výške úhrad priam likvidačná.
Neustály nárast nákladov, vyplývajúci zo súčasnej celosvetovej energetickej a ekonomickej krízy nám spôsobuje nemalé problémy a iné riešenie situácie, ako je úprava cenníka za poskytované sociálne služby v zariadení, žiaľ nie je reálne. Napriek tomu sa neustále snažíme hľadať rôzne riešenia danej situácie, zvažujeme alternatívne spôsoby zdrojov energií, avšak takéto riešenia vyžadujú čas a predstavujú zložitú agendu. V tomto mesiaci sme reagovali na projekt ZSE, ktoré vypísali výzvu pre zariadenia sociálnych služieb na inštaláciu fotovoltaických panelov. Rovnako tiež hľadáme alternatívne možnosti a dodávateľov stravy.

V prípade potreby, Vám vysvetlenie podajú pracovníci sociálneho úseku, v kancelárii sociálnych pracovníčok a e-mailom na: socialne@zosnezabudka.sk
Prosím, uprednostnite e-mailovú komunikáciu.

Ďakujeme za pochopenie.
S úctou

Mgr. Barbora Bučková
štatutárny zástupca© 2023 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist