Naše služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytujú :

Odborné činnosti

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia

Obslužné činnosti

  • ubytovanie
  • stravovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti

  • utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí

Forma sociálnej služby :

Pobytová celoročná - na určitý čas

© 2019 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist