Odľahčovacia služba

O odľahčovaciu službu môže požiadať občan mesta Myjavy, ktorý je poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Myjava. Opatrovateľská služba občanovi odkázanému na pomoc inej fyzickej osoby, ktorej účelom je odľahčenie poberateľovi peňažného príspevku na opatrovanie sa môže poskytnúť v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.

© 2019 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist