Zoznam čakateľov k 17.5.2019

17. máj 2019

 Zoznam čakateľov o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v

ZOS „NEZÁBUDKA“ Hurbanova 621/13, 907 01 Myjava

 

 

na 4.poschodí k 17.5.2019

 

P.č.

Rozhodnutie o odkázanosti na SS č.

Stupeň odkázanosti

Dátum prijatia žiadosti        

1.

     32/2017/ZOS/soc.

V.

15.1.2018 

2.

     6/2018/ZOS/soc./MY

V.

  23.3.2018 

3.

     670/2018

 VI.

      8.1.2019    

4.

     OcU-Kr-750-003/2018

 VI.

  1.2.2019

5.

     2/2019/ZOS/soc/MY

 V.

13.2.2019

6.

     3/2019/ZOS/soc/MY

  IV.

22.2.2019 

7.

     5/2019/ZOS/soc/MY

   VI. 

27.2.2019

8.

     R2019/0011ZOS-S2019/0035/2R

  V. 

 4.3.2019 

9.

    

   

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

Zoznam čakateľov o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZOS „NEZÁBUDKA“, Hurbanova 621/13, 907 01 Myjava

 

na 1.,2.,3. a 5. poschodí k 17.5.2019

P.č.

Rozhodnutie o odkázanosti na SS č.

Stupeň odkázanosti

Dátum prijatia žiadosti        

1.

 

    

 

      2.  

 

 

3.

 

       

 

4.

   

 

 

5.

   

 

 

6.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

 

© 2019 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist