Oznam

27. jún 2019

   Úhrada za raňajky a úhrada za sociálnu službu v ZOS sa od budúceho mesiaca, t.j. júl 2019 ,bude uhrádzať iba na účet zariadenia .V prípade potreby vám bližšie informácie poskytneme v kancelárií 1.09 ( vedľa vrátnice). 

© 2019 | zosnezabudka | Mapa stránok | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist